Protos Consult SRL, cu sediul în Iasi, Stradela Plopii Fara Sot nr. 7A, 700281, România responsabila pentru administrarea platformei www.suporthartie.ro şi în conformitate cu Articolul 4, Al.7 din Regulamentul European General de Protecția Datelor, vă informează prin prezenta Declarație privind protecția datelor, dacă și în ce măsură se vor prelucra datele dumneavoastră personale atunci când vizitați website-ul / website-urile aflate sub acest domeniu de internet. De asemenea, Protos Consult SRL vă informeaza în legătură cu drepturile dumneavoastră şi vă oferă datele persoanelor de contact responsabile.

Datele cu caracter personal sunt informațiile care indică o referință la dumneavoastră ca persoană privată, de ex. numele, adresa, adresa de e-mail, IP-ul, date cu privire la comportamentul de utilizare.

A. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de informare în baza unor interese legitime, Articolul 6, paragraful 1, litera f) din Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR)

În cazul utilizării pur informative a website-ului nostru, de ex. dacă nu vă înregistraţi, autentificaţi sau transmiteţi către noi într-un alt fel informaţii suplimentare, noi colectăm şi prelucrăm doar datele personale pe care browser-ul şi furnizorul dumneavoastră de internet le transmit către serverul nostru. Acestea sunt date care sunt necesare din punct de vedere tehnic pentru a vă putea afișa website-ul nostru şi pentru a vă putea garanta stabilitatea şi securitatea.

Concret, acest lucru implică:

Datele tehnice (adresele de IP, data şi ora accesării, conținutul cererii de accesare adică site-urile și fișierele pe care le-ați accesat, situația accesului/ cod status HTML, diferența de fus orar față de ora meridianului Greenwich (GMT), cantitatea de date transmisă în cadrul fiecărei sesiuni)

Informații despre sistemul de operare/ datele browser-ului (sistem de operare, interfață, browser, limba şi versiunea browser-ului)

Pentru a face accesibile toate funcţiile website-ului şi pentru a îndeplini propriile obligaţii, transmitem datele dumneavoastră către furnizorii noştri de servicii şi în schimb primim date de la aceştia.

B. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului înregistrat pe platforma suporthartie.ro / Utilizatorii website-ului

În cazul în care vă înregistraţi pe portalul nostru pentru clienţi suporthartie.ro, sau în care aveţi deja un cont de utilizator şi vizitați website-ul în calitate de Utilizator înregistrat, în plus faţă de informaţiile enumerate la punctul A, colectăm şi procesăm tipurile de date de mai jos în scopurile şi temeiurile legale următoare:

1. Prelucrarea informaţiilor obligatorii furnizate de dumneavoastră pentru utilizarea platformei suporthartie.ro, Articolul 6, Paragraful 1, litera b) din Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR)

Datele personale (nume, prenume, adresă poștală, adresa de e-mail, telefon fix, telefon mobil, cod numeric personal, parola);

2. Prelucrarea necesară a datelor stocate suplimentar în timpul și după încheierea utilizării platformei suporthartie.ro, Articolul 6, Paragraful 1, litera b) a Regulamentului General de Protecția Datelor (GDPR)

Date contract (numar contract, data);

3. Prelucrarea informațiilor furnizate în mod voluntar de dumneavoastră în timpul și după încheierea utilizării platformei suporthartie.ro, Articolul 6, Paragraful 1, litera a) a Regulamentului General de Protecția Datelor (GDPR)

Datele cu caracter personal (numere de telefon, alte adrese de e-mail);

4. Prelucrarea datelor la înregistrarea pe suporthartie.ro pentru informații cu privire la produse şi servicii în baza intereselor noastre legitime, articolul 6, paragraful 1 litera f) a Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR)

Obiectivul nostru este să întreţinem şi să evaluăm relaţia cu dumneavoastră în calitatea dumneavoastră de client şi să vă oferim produse şi servicii relevante şi optimizate. Pentru aceasta, utilizăm:

Datele personale (nume, prenume, adresă poștală, adresa de e-mail, telefon fix, telefon mobil, parola);

Date contract (numar contract, data)

Informaţii referitoare la plăţi (valoarea facturilor de consum emise, soldul contului, modalitatea de plata);

Din raţiuni de cercetare a pieţei, utilizăm şi informaţii referitoare la:

Datele personale (nume, prenume, adresă poștală, adresa de e-mail, telefon fix, telefon mobil, parola);

Date contract (număr contract, dată);

Informații referitoare la plăţi (valoarea facturilor de consum emise, soldul contului, modalitatea de plată);

Scopul este acela de a cuantifica şi evalua interesul pentru anumite produse sau servicii şi pentru alte grupuri de clienţi. De asemenea utilizăm datele descrise mai sus pentru a avea posibilitatea de a converti produsele şi serviciile în cauză într-o secvenţă derivată analitic şi pentru a vi le pune la dispoziție.

5. Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în baza intereselor noastre legitime, articolul 6, paragraful 1 litera f) a Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR)

În vederea evitării dublării şi pentru a păstra o singură identificare de utilizator (ID Utilizator) atribuit dumneavoastră pentru utilizarea suporthartie.ro, comparăm la intervale regulate datele dumneavoastră de client cu baza noastră de date despre clienţi.

Pentru a asigura accesul la functionalitătile website-ului suporthartie.ro şi pentru a ne îndeplini obligaţiile, transmitem datele dumneavoastră către furnizorii noştri de servicii şi primim în schimb date de la aceştia.

 

C. Politica Cookies

 

www.suporthartie.ro foloseşte Cookies pentru îmbunătăţirea experienţei utilizatorilor acestui site şi pentru îmbunătăţirea serviciilor oferite de SC NetProtos Consult SRL. Pentru mai multe detalii despre Cookie-urile folosite de noi şi scopul lor vizitaţi pagina Politica Cookies.

D. Contactarea prin e-mail

Când ne contactați prin e-mail, datele pe care le furnizaţi (adresa dvs. de e-mail, iar dacă este cazul, numele dvs. şi numărul dvs. de telefon) vor fi stocate de noi pentru a vă răspunde solicitării. Ştergem datele apărute în acest context după ce stocarea lor nu mai este necesară, sau limităm procesarea lor dacă există obligații legale pentru păstrarea lor.

E. Destinatarii și sursele datelor

1. Categorii de destinatari de date

În măsura permisă de lege (potrivit descrierii de la punctele A, B), împărtășim informațiile cu caracter personal cu companiile din cadrul grupului nostru și cu furnizorii externi de servicii:

Partenerii de vânzări și furnizorii de servicii - pentru o abordare țintită, încheierea și derularea contractului precum şi pentru facturare

Furnizorul de servici IT – pentru a ne menține infrastructura IT

Autoritățile publice - în cazurile justificate (de ex. agenții de asigurări sociale, autorități fiscale, poliție, autorități de supraveghere)

2. Sursele de date

Prelucrăm datele cu caracter personal pe care le-am primit de la dumneavoastră în calitate de utilizator al portalului suporthartie.ro. În măsura în care este necesar pentru a vă furniza serviciile noastre, prelucrăm datele cu caracter personal pe care le-am colectat în contextul utilizării de către dumneavoastră a website-urilor noastre.

F. Transmiterea datelor către o țară terță

Transferurile de date către țări din exteriorul Uniunii Europene şi al Spațiului Economic European („țări terțe”) fac parte din managementul, dezvoltarea şi operarea sistemelor IT. Trebuie asigurate următoarele:

Transferul este permis în principiu ca urmare a îndeplinirii unei excepții legale sau a consimțământului pe care l-aţi dat pentru transferul datelor şi sunt îndeplinite cerințele speciale pentru transferul către o țară terță. În special, importatorul de date trebuie să asigure un nivel adecvat de protecție a datelor în conformitate cu standardele UE în ce privește clauzele contractuale pentru transferul de date cu caracter personal către entități prelucrătoare de date din țări terțe. O copie a clauzelor contractuale standard asigurate de Comisia UE se regăsește pe Internet la adresa: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32010D0087

G. Durata şi criteriile pentru stabilirea duratei stocării datelor

În cazul unei utilizări pur informative (vezi punctul A.), stocăm datele cu caracter personal menționate mai sus pe toată durata necesară pentru furnizarea serviciului sau utilizării. Datele nu se vor șterge odată ce a fost atins scopul precizat.

În cazul în care există perioade de păstrare a datelor legale sau contractuale (de ex. în cazul unei relații de utilizare sau contractuale), avem obligația de a stoca datele până la expirarea perioadelor respective. După expirarea sau omisiunea obligațiilor corespunzătoare, care apar în cazul obligațiilor legale de păstrare, în special în domeniul dreptului fiscal, ștergem datele corespunzătoare.

Pentru campanii promoționale, stocăm datele dumneavoastră până când ridicați obiecții față de utilizarea lor sau vă retrageți consimțământul. Stocăm celelalte date ale dumneavoastră doar atât timp cât avem nevoie de ele în scopul precizat (de ex. derularea contractului) şi le ștergem după ce scopul respectiv nu mai este valabil.

H. Drepturile dumneavoastră

Firma Protos Consult SRL este responsabilă pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, dacă nu se precizează altfel. Puteți, în orice moment, solicita informații cu privire la datele stocate despre dumneavoastră după cum puteți solicita corectarea lor în caz de eroare. Mai mult, puteți solicita restrângerea prelucrării, portabilitatea datelor pe care ni le-aţi furnizat într-un format care poate fi citit de computer sau ștergerea datelor dumneavoastră – în măsura în care acestea nu mai sunt necesare. Aveți dreptul de a obiecta, în orice moment, împotriva utilizării datelor dumneavoastră în baza unor interese publice sau legitime.

Dacă vă prelucrăm datele în baza consimţământului acordat de dumneavoastră, puteţi revoca acest consimţământ în orice moment, cu producere de efecte pe viitor. La primirea instrucţiunilor dumneavoastră, nu vă vom mai prelucra datele în scopul prevăzut în consimțământ. Vă rugăm să vă adresaţi revocarea sau obiecţia către

Protos Consult SRL

Stradela Plopii Fara Sot nr. 7A

CP 700281, Iasi

Email: contact@suporthartie.ro

În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau la instanțele de judecată, în cazul în care considerați că Protos Consult SRL v-a încălcat vreun drept în baza prevederilor legale.

I. Utilizarea analizei datelor de Internet (Web Analytics)

1. Google Analytics

Website-ul de faţă utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză a datelor de internet furnizat de Google Inc. ("Google"). Google Analytics utilizează "cookies", care sunt fișiere de text care sunt stocate pe computerul dumneavoastră şi care ajută la analizarea modului în care utilizați website-ul. Informația generată de către cookie despre utilizarea dumneavoastră se transmite de obicei către un server Google din SUA şi este stocată acolo. Totuși, dacă este activată anonimizarea IP-ului pe acest website, adresa dumneavoastră de IP va fi prima dată abreviată de Google în cadrul unui stat membru al Uniunii Europene sau al altor pârți la acordul cu privire la Spațiul Economic European. Adresa completă de IP se va transfera către un server Google din SUA şi va fi prescurtată doar în cazuri excepționale. În numele operatorului acestui website, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua modul în care utilizați website-ul, pentru a compila rapoarte cu privire la activitatea de pe website şi pentru a furniza operatorului website-ului servicii suplimentarea asociate website-ului şi utilizării Internetului.

Adresa de IP transmisă de către browser-ul dumneavoastră ca parte a Google Analytics nu este coroborată cu alte date Google.

Puteți refuza utilizarea cookie-urilor selectând setările adecvate pe browser-ul dumneavoastră. Totuși, vă rugăm să aveţi în vedere că dacă faceți acest lucru e posibil să nu puteți utiliza funcționalitatea completă a acestui website. De asemenea, puteți împiedica Google să colecteze datele generate de către cookie şi care sunt legate de utilizarea de către dumneavoastră a website-ului (inclusiv adresa dumneavoastră de IP) şi prelucrarea acestor date de către Google dacă descărcați şi instalați accesoriul (plug-in) browser-ului care este disponibil la: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Website-ul de față utilizează Google Analytics cu extensia "_anonymizeIp()". Ca urmare, adresele de IP sunt prelucrate în continuare sub formă abreviată astfel încât să se poată exclude o alocare personală. În măsura în care datele colectate despre dumneavoastră sunt de natură personală, ele sunt excluse imediat şi sunt șterse imediat.

Utilizăm Google Analytics pentru a analiza şi a îmbunătăți în mod regulat utilizarea website-ului nostru. Putem să ne îmbunătățim oferta şi să o facem mai interesantă pentru dumneavoastră în calitatea dumneavoastră de utilizator. Pentru cazurile excepționale în care datele cu caracter personal sunt transferate către SUA, Google este supus condițiilor Scutului de Confidențialitate UE-SUA Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Baza legală pentru utilizarea Google Analytics o reprezintă Articolul 6 Paragraful 1 S. 1 litera f din Regulamentul General de Protecția Datelor (GDPR).

Informații cu privire la Terțe Părți: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Termeni de utilizare: http://www.google.com/analytics/terms/gb.html

Politica de Confidențialitate: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=ro şi declarația privind protecția datelor: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

2. Utilizarea extensiilor (plug-ins) rețelelor de socializare

În prezent utilizăm următoarea extensie de rețele de socializare: Facebook. Utilizăm aşa-numita soluție a dublului click. Aceasta înseamnă că atunci când vizitați pagina noastră, nu sunt transmise inițial nici un fel de date cu caracter personal către furnizorii extensiilor respective. Puteți recunoaște furnizorul extensiei marcând pe căsuța de mai sus prima sa literă sau logoul său. Vă oferim posibilitatea de a comunica direct cu furnizorul extensiei prin intermediul butonului. Numai dacă dați click pe zona marcată şi o activați în acest fel, primește furnizorul extensiei informația pe care aţi accesat-o pe website-ul respectiv. În plus, se vor transmite datele precizate în prezenta declarație. În cazul Facebook, adresa de IP este criptată imediat după colectare, potrivit furnizorului respectiv. Prin activarea extensiei, datele cu caracter personal se transferă de la dumneavoastră către furnizorul extensiei respective şi stocat de acesta (în SUA pentru furnizorii din SUA). Întrucât furnizorul extensiei colectează datele în principal prin intermediul cookie-urilor, vă recomandăm să ștergeți toate cookie-urile înainte de a da click pe căsuța marcată cu gri, prin utilizarea setărilor de securitate ale browser-ului dumneavoastră.

Nu avem nici o influență asupra datelor colectate şi a metodelor de prelucrare a datelor şi nu cunoaștem complet măsura în care se colectează datele, scopurile în care se prelucrează ele, nici perioadele de stocare a lor. De asemenea, nu avem informații cu privire la ștergerea datelor colectate de către furnizorul extensiei.

Furnizorul extensiei stochează datele colectate despre dumneavoastră sub formă de profiluri de utilizator şi le folosește în scopuri publicitare, cercetare de piață şi/ sau design al propriului website în funcție de cerere. O astfel de evaluare are loc mai ales (de asemenea pentru utilizatori care nu sunt autentificați) în scopuri publicitare şi pentru a informa alți utilizatori ai rețelei de socializare cu privire la activitățile dumneavoastră pe website-ul nostru. Aveți dreptul de a obiecta față de crearea acestor profiluri de utilizator, trebuie însă să contactați furnizorul extensiei respective pentru a vă exercita acest drept. Prin intermediul acestor extensii, vă oferim posibilitatea de a interacționa cu rețelele de socializare şi cu alți utilizatori, astfel încât să ne putem îmbunătăți serviciile şi să le putem face mai interesante pentru dumneavoastră în calitatea dumneavoastră de utilizator. Baza legală pentru utilizarea acestor extensii o constituie Articolul 6, paragraful 1, propoziția 1 litera f) a Regulamentului General de Protecția Datelor (GDPR).

Datele sunt transferate indiferent că aveți sau nu un cont la un furnizor de extensii şi că sunteți autentificați în punctul respectiv. Dacă v-aţi autentificat prin furnizorul extensiei, datele colectate la noi se vor atribui direct contului pe care îl aveți la furnizorul extensiei. Dacă dați click pe butonul de activare şi, de exemplu, dați click pe link-ul din pagina paginii, furnizorul extensiei stochează şi el această informație în contul dumneavoastră de utilizator şi o distribuie public persoanelor cu care aveți stabilite contacte. Vă recomandăm să ieșiți în mod regulat după ce utilizați o rețea de socializare, mai ales înainte de a activa butonul întrucât în acest fel puteți evita să fiți alocat profilului dumneavoastră de pe furnizorul extensiei.

Mai multe informații cu privire la scopul şi obiectul colectării datelor şi la prelucrarea acestora de către furnizorul extensiei se găsesc în declarațiile referitoare la protecția datelor ale acestor furnizori, menționate mai jos. De asemenea, aceștia vă vor oferi mai multe informații cu privire la drepturile dumneavoastră în această privință şi referitor la setarea opțiunilor în vederea protejării confidențialității dumneavoastră.

[profiler]
Memory usage: real: 12582912, emalloc: 9150616
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem